Културата - синтез на изкуствa, знания и религия


Отиване към съдържанието

Международен проект "Културата - синтез на изкуства, знания и религия"

Идеята за проекта кристализира по време на контактен семинар в Литва през септември 2009 г. и е резултат от взаимната работа на учениците и учителите от партньорските училища от Литва, Полша, Германия, България, Австрия, Латвия и Турция. Партньорите в течение на проекта реализират планираните цели първо в свое обкръжение и по-късно по време на общите срещи. Всяко училище се подготвя по една от областите на проекта и планира задачи за останалите партньори по темите:
a. Литва - Старите занаяти;
б. Полша - Фолклор и обичаи;
в. Турция - Спорт, здраве и приятелство;
г. Австрия - Чрез театър и знания за културата;
д. Латвия - Фолклорът - визитка на страната;
е. Германия - Индивидуализъм в гастрономията;
ж. България - Музиката е нашият език.

Благодарение на съвместната работа по време на разпределянето, провеждането и оценката на проекта се подсигурява по-бърз достъп до информация и добра комуникация, участниците в проекта се учат да действат заедно, завързват контакти заедно, опознават регионалната култура и подобряват знанията си по езиците - немски, английски и руски.
Активното участие по проекта ще изискват креативността на учениците и развитието и задълбочаването на техните основни знания в практическа дейност.

The idea behind the project was conceived during a seminar in Lithuania in 2009 in which students and teachers from partner schools in Lithuania, Poland, Germany, Bulgaria Austria, Latvia and Turkey agreed on collaboration. They hope to realise their goals, firstly in their own settings and by meeting with the partner schools in the course of the project.
Each school has prepared a specific area of the project and the following tasks have been planned for the partner schools:
a. Lithuania - Ancient handcrafts
b. Poland - Traditions and customs of the people
c. Turkey - Sport, Health and Friendship (Partnership)
d. Austria - Theatre, a medium for cultural discovery
e. Latvia - Folklore, a reflection of the land
f. Germany - The nature of the gastronomy legacy
g. Bulgaria - Music is our language
The partnership has benefited as a result of working together in developing, executing and evaluating all aspects of the project. Open communication between participants has lead to access to invaluable information. The participants have learned about one another’s regional culture through cultivating relationships and cooperating with each other. In addition, they have had the opportunity to improve their German and English language proficiency. In the course of the project various advantageous and sustainable end products will be achieved.


Приблизителна дата

Описание

1

За две години 2010/11

Крайният продукт - табло от корк - мозайка на тема "Културното отражение в обичаите", което ще е произведение на ученици, ще украсява сградата на училището и ще напомня на хората за различните култури на страните, участващи в проекта. По две снимки от всяка страна ще бъдат използвани за направата на една обща картина.

2

Октомври 2010

Изработване на анкети по темата "Културата - синтез на изкуства, знания и религия в ЕС. Какво знаем ние за това?", направена на немски и английски език с едни и същи въпроси. Тази информация ще се изпрати на координатора в литовската гимназия и ще се качи на сайта на проекта.

3

Октомври 2010

Кану регата на тема "Аз и моята мечта" с участието на всички страни от проекта. Целта е да се предоставят нови преживавания на хора от различни религии и националност и да придобият опит за работата в екип. На брега ще се направи специален лагер, където учениците ще играят, ще изработват ветрила и хвърчила и ще се провеждат мероприятия. Регатата ще се документира на DVD.

4

Декември 2010

Коледна акция по размяна на картички - по две от всяко училище ще бъдат използвани за създаване на една обща.

5

Декември 2010

Плакат на тема "Ние живеем в единна Европа". Всяко училище ще получи по един плакат с размери 2,5 на 1,2 и ще го закачи на стената.

6

Декември 2010

Здравословно ядене и национална кухня. Ръкоделие и фест на етническите занаяти. "Отвори скрина на баба"…. По време на феста се свири музика, представят се националната кухня и ръкоделията, както и старите занаяти на всяка страна. Мероприятието ще се документира и ще се публикува в местен или държавен вестник, ще се направи табло и диск.

7

Декември 2010

Подвижна изложба във всяко училище "Изкуството на страната". Изработването и представянето се посвещава на културата на всяка страна. Прекрасните произведения на изкуството, старите занаяти, снимки ще се създадат с помощта на отговорни лица. В изложбата дават отражение следните теми: Народни обичаи и традиции в страните от ЕС, представата за света на учениците, направленията на изкуството на страните от ЕС и тяхното противодействие. Произведенията на всяка изложба ще се фотографират и ще се направи вестник със снимки "Занаяти на страните".

8

Януари - февруари 2011

Музикален фестивал "Аз пея за теб, моя страна" ще се проведе във всяко училище или градски културен център в градовете и страните участващи в проекта. Ще се изпълняват произведения на известни композитори от ученици. Всички концерти ще са записани на DVD диск.

9

Март 2011

Създаване и поставяне на скулптурата "Дърво на единството" в двора на училището. Скулптурата е символ на единството на младежите от ЕС, които подкрепят различната етническа култура и пасват хармонично на пейзажа. Това показва, че младите от всички страни се стремят да са заедно, живеят и работят за благото на обществото.

10

Май 2011

Интернационална конференция "Качество на образованието - най-важните способности и умения, които човек придобива за цял живот чрез учене. Измеренията на Европа и културата на участващите в проекта". По двама от всяка страна и представящата институция ще изнасят проекти на тази тема. За тази интернационална конференция ще се покани културното общество, за да вземе участие.

11

Май 2011

Взаимно печатно издание - вестник "Качество на обучението - най-важните умения , които човек придобива за цял живот чрез учене. Измеренията на Европа и културата на участниците" . Ще се печатат докладите, изнесени на конференциите, проведени и показани по време на двугодишния проект.

12

Октомври 2011

Интернационална олимпиада на училищата в Турция. Мероприятието ще се документира и ще се качи на CD или DVD.

13

Декември 2011

Театрална постановка "Аз и ти, ние заедно".

14

Януари - февруари 2012

Ще се направи видеоклип, в който ще се представят най-важните ситуации от народната култура.
Мероприятие на тема "Вече познавам културата, фолклора, науката на страните - Австрия, България, Германия, Литва, Полша, Турция." Мероприятието ще се документира на CD /
DVD .

15

През цялото време

Събиране и описване на други важни факти и дати в направленията: история, труд и техника, занаяти, реклама, пейзажи и на страните-участнички. По-късно цялата ситуация ще се сортира в каталог във всяко училище.

16

Юни 2011

Последна оценка ще бъде написана и изпратена на националната агенция на Литва.

Приключи двугодишния многостранен проект за партньорство на Трето ОУ "Д-р Иван Селимински" по секторна програма Коменски, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.
В продължение на две години учители и ученици от Литва, Австрия. Германия, Полша, Турция и България бяха обединени от идеята на проекта под надслов "Културата - синтез на изкуства, знания, религия" .
17 учители и 14 ученици получиха възможността да пътуват и споделят впечатления от международните срещи.
Равносметката от изминалите шест срещи са: прекрасни впечатления от допира с традициите и културата на страните - участници в проекта, възможност за комуникация на чужд език, поставяне на всички ученици в равностойно положение, разширяване на знанията за ЕС, създаване на контакти между учители и ученици, които се запазват и след приключване на проекта, участие в осъществяването на многобройни крайни продукти - пана, изложби, мозайка на тема "Културното отражение в обичаите", плакат на тема "Ние живеем в единна Европа", записи на CD и DVD, театрални вечери, мини олимпиади, музикален фестивал "Аз пея за теб, моя страна!" и "Отвори скрина на баба!", кулинарно шоу и издаване на рецептурник с национални ястия от партньорските страни, създаване на скулптура в коридора на училището "Дървото на приятелството".

Начало | Участници | Дейности | Галерия | Презентации | Видео | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню