Културата - синтез на изкуствa, знания и религия


Отиване към съдържанието

Среща в Германия

Дейности

Втора партньорска среща в Германия

На втората партньорска среща, която се състоя в градчето Нордерщед в Германия, близо до Хамбург, представители от българска страна бяха преподавателките Владимира Вълева, Петя Дунчева и седмокласничките Александра Везирова и Елена Берианова.
Потеглихме с трескаво очакване, нетърпеливи и заинтригувани, привлечени от блясъка и красотата на Германия преди Коледа. Но… естествено преди да се насладим на всичко това и да се потопим в коледната атмосфера, трябваше да изпълним поставените ни задачи и успешно и достойно да представим своята родина.
Много емоция на работната среща внесохме с неповторимите ритми на българските народни танци, изпълнени разбира се от нас, демонстрирахме сръчностите на българките като показахме стари занаяти, изпълнявахме традиционни коледни песни. Презентирахме експонираната в училище през месец декември изложба “Отвори раклата на баба”. Най-атрактивно беше приготвянето на типични национални ястия, дегустацията им от чуждестранните партньори и предаването на събитието по местния телевизионен канал.
Любезни, слънчеви, приветливи и организирани бяха нашите домакини. Представиха ни своето училище, което ни впечатли с модерната си сграда; чисти, просторни и уютни класни стаи; модерни компютърни кабинети с изключително удобно и практично обзавеждане.
Немските ни партньори се погрижиха да разгледаме и най-известните забележителности на близкия космополитен град Хамбург, както и да ни потопят в типичната атмосфера на своя толкова атрактивен, чуден и необичаен за нас начин на живот. Хамбург се оказа интересен, изключително приятен и уникален град, който предлага повече от очакваното и задоволява всякакви вкусове. Там се чувства вкусът на свободата и се улавя ритъма на прогреса. Насладихме се на пристанището с многобройни кораби, на множеството реки и канали, които прорязват града и многобройните мостове (около 2500), които придават неповторим облик на града. Посетихме и двете най-величествените сгради. Първата бе на Кметството, което е седалище на местния парламент. Разгледахме няколко от най-забележителните 647 богато обзаведени и украсени с произведения на изкуството зали. Впечатли ни и високата 112 метрова кула, до чийто връх водят 436 стъпала. Любезните домакини ни позволиха да седнем на депутатските пейки, да заемем трибуната и да запазим в снимки спомени от този миг.
Втората величествена сграда бе на лутеранската църква “Св. Михаил”, построена през XVII в. Това е най-големият храм в Хамбург. Бароковата му кула се извисява на 132 м. височина и от векове служи за отправна точка на корабите, плаващи по река Елба, а изкачвайки се до върха й по многобройните стъпала, успяхме да се насладим на величествената гледка на града отвисоко.
Хамбург е омайно привлекателен през деня и изключително романтичен през нощта, когато блесват светлините на хиляди елхи и грейват причудливи украси на семейните домове и обществени сгради. Сгушени в дълбокия сняг и огрени от искрящи светлинки, къщичките придобиват приказен видВпечатляваща е и улицата Reeperbahnв квартала на червените фенери. Пътувайки по нея до бара на прочутите Бийтълс, наблюдавахме как в мразовитата зимна нощ на минусови температури хората са седнали в богато украсените с безброй елхи улични кафенета и се забавляват. Причудливи са и къщичките на Коледния базар, на който до късно през нощта хиляди хора общуват на открито, сгрявайки се с вино, ром, пунш или горещо какао.
Атрактивно беше и посещението в музея на слепите, където в продължение на час в пълен мрак преминахме през горички, люлеещи се мостове над рекички, пресичахме оживени улици, поръчвахме си напитки в бара катосе опитвахме да си намерим свободни места. Впечатлихме се от интригуващия начин да научиш хората на толерантност като ги поставиш в ситуации, с които незрящите са принудени да се справят в своето ежедневие.
Неусетно преминават дните в предколеден Хамбург. Създадохме нови приятелства, снимахме се непрестанно, за да задържим за по-дълго щастливите мигове на близост. Тъгувахме от наближаващата раздяла, но имахме утехата, че ще се срещнем отново през април – този път на българска земя, за да споделим стойностното си музикално изкуство.
На фасадата на Хамбургското кметство е изписано на латински мотото на Хамбург
„Нека свободата, която са извоювали предците, да се запази за следващите поколения”. Бихме искали да пренесем частица от немския свободолюбив дух и на българска земя, за да го предадем и на нашите възпитаници!

Петя Дунчева

Meeting in Germany

The teachers Vladimira Valeva and Petya Duncheva together with the students Aleksandra Vezirova and Elena Berianova represented the second partner meeting that took place in Nordstadt, Germany, close to Hamburg.

We set off on this journey in anticipation and very eager, attracted by the lustre and beauty of pre-Christmas Germany. But before indulging into it and immersing ourselves in the Christmas mood, we had to carry out our assigned tasks and represent our country successfully and with dignity.

The unique rhythm of Bulgarian folklore dances that we performed brought about pleasant emotions in the meeting. We demonstrated the dexterity of Bulgarian women by showing old crafts and performing traditional Christmas songs.

We presented the “Open Grandma’s Chest” exhibition that took place at our school in December. The most interesting part of the event was the preparation of traditional dishes, the food sampling by the other partners and the event’s local TV broadcast.

Our hosts were cordial, pleasant and very organized. They showed us around the school which impressed us with its modern building, clean, spacious and cozy class rooms, and modern computer labs with extremely comfortable and practical furnishing.

Our German partners made sure to show us the sights of cosmopolitan Hamburg and to immerse us in the atmosphere of their fascinating, wonderful and unusual to us way of living. Hamburg was interesting, a pleasant and unique city which offers more than expected and satisfies all tastes. We could feel the taste of freedom and the rhythm of progress. We enjoyed the visit to the port with is numerous ships, the many rivers and canals which intersect the city, and the many bridges (about 2,500) that give a unique look to the city. We also visited the most notable buildings. The first one was the city-hall that is also the site of the local parliament. We walked around some of the 647 most notable and very lavishly decorated halls. We were also impressed by the 112-meter-high tower with 436 steps leading to its top. Our kind hosts allowed us to sit on the deputy benches, to go on the rostrum and to take picture of these moments.

The second notable building was the Lutheran church “St. Michael”, built in the XVII century. This is the biggest church in Hamburg. Its baroque tower is 132-meter-high and has been an indicator for all ships sailing on the Elbe River. When we climbed the numerous steps to the tower top, we indulged in the magnificent view of the city from above.

Hamburg is fascinating in day light and very romantic at night when the lights of thousands of Christmas trees are lit up and homes and public buildings light up in curious decorations. Cuddled in deep snow and illuminated by blinking lights, the houses took on a fairy look. The Reeperbahn Street in the red lantern neighborhood was also impressive. Walking on this street towards the famous bar of the Beatles, we were looking at the people enjoying themselves in the richly decorated with Christmas trees cafes, in the cold winter night. The Christmas Bazaar houses are also eccentric; thousands of people socialized out at night there, keeping warm with rum, wine, punch and hot cocoa.

The visit of the “Museum of the Blind” was also very interesting. We spent an hour walking through little forests, scrossing winging bridges over little rivers, crossing busy streets, ordering drinks at the bar while trying to find a free seat. We were impressed by the intriguing way of teaching tolerance in people by placing them in situations which blind people are forced to deal with every day.

Our days in pre-Christmas Hamburg were passing by unnoticeably. We made new friendships, took lots of pictures trying to keep the happy moments spent together longer. We were sad about the approaching end but we found consolation in the thought of our next meeting in April, this time in Bulgaria, where we will share our valuable music art.

The motto of Hamburg is written on the facade of the city-hall: “May the prosperity endeavour with dignity to conserve the freedom, which the forefathers acquired.” We would like to take a piece of the German freedom-loving spirit to Bulgaria and pass it on to our students!

Petya Duncheva
Translation: Vladimira Valeva

Начало | Участници | Дейности | Галерия | Презентации | Видео | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню